> اندیشه مطهر>فرهنگي> شهيد

 

راز بقاء نهضت امام حسين (ع) چيست؟

نهضت امام حسين (ع) از طرفي منطقي است، بعد عقلي دارد و از ناحية‌ منطق حمايت مي‌شود، و از طرف ديگر در عمق احساسات و عواطف راه يافته است، ائمه‌اطهار (ع) را به گرية بر امام حسين (ع) سخت توصيه کرده‌اند، حکيمانه‌بارترين دستورها را داده‌اند. منبع : کتاب قيام و انقلاب مهدي

 

فرهنگي

اجتماعي

مذهبي

اقتصادي