> اندیشه مطهر>مذهبي >امامت

 

آيا امامت به معناي ولايت است؟

آيا در قرآن آياتي مبني بر وجود امام و ولي هست؟

امام کيست؟

فرق راهنمايي و رهبري چيست؟

چه زماني جهاد بر همگان واجب مي‌شود؟

چه چيزي ميان ائمه مشترک است؟

چرا بعد از قتل عثمان وقتي مردم خواستند، بيعت کنند با حضرت امير (ع) حضرت مکث کردند؟

معصوم يعني چه؟ اصولاً آيا به كسي معصوم مي‌گوئيم كه گناه نكند يا كسي كه علاوه بر گناه اشتباه هم نكند؟

آيا اهل تسنن روايت مربوط به غدير خم را واحد مي‌دانند و متواتر نمي‌دانند؟

چرا پس از پيامبر اکرم (ص) پيامبري مبعوث نشد که کارش دعوت به شريعت اسلام باشد؟

اگر پيامبر ختم‌المرسلين است و مردم ديگر نيازي به پيامبر(ص) ندارند، حضور ائمه چه معنايي دارد؟

اگر امير‌المؤمنين به جاي امام حسن (ع) مي‌بود آيا صلح مي‌کرد يا نه؟

پيامبران صاحب شريعت چه کساني هستند؟

آيا ممکن است يک بشر «حضرت مهدي (عج)» حدود هزار و دويست سال عمر بکند؟

آيا پيامبران (ع) نقش مثبت يا منفي در حرکت تاريخ داشته‌اند يا به طور کلي فاقد نقش بوده‌اند؟

 

فرهنگي

اجتماعي

مذهبي

اقتصادي